çubukla su arama 5
Çubukla Su Arama ve Bulma Saçmalığı

Telefon : 0532 359 09 82

Su arama yaparken bakır çubuk veya şeşitli ağaç dalları kullanan insanları televizyonlarda veya İnternet videolarında bazen inanmakta zorlanarak veya gülerek izledik. Bu su arama yöntemine Radyestezi yöntemi denilmektedir.

İnsanlar için su ihtiyacı dünya var oldukça devam etmektedir. günümüzde kullanılan son sistem teknolojik aletlerin olmadığı geçmişte su aram işlemi nasıl yapılıyordu. insanlar yerin altındaki suyu bulmak için nasıl yöntemler kullanmaktaydı. Ne var ki bu işlem yüzyıllar öncesinden beri, dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan bir yöntem. Birçok literatürde bunun örneklerine rastlamak mümkün. Mezopotamya bulunan MÖ 1300 lü yıllardan kalma duvar resminde yeraltı suyu aramada kullanılan bir çatal çubuğun resmi bulunmuştur. Çeşitli kaynaklarda ise çatal ağaç çubukları ile su ya da maden araması yapıldığı çeşitli kayıtların incelenmesi ile ortaya çıkmıştır.

Telefon : 0532 359 09 82

Radyestezi (Işımduyu), insan vucudundaki titreşim alanlarının, cansız ya da canlı nesneler hakkında bilgi almak için faydalanıldığı bir sözdebilim dalıdır. Gerçek bilimsel verilerle desteklenemez. Bu bilgiyi alabilmek için, hedef nesnenin enerji alanlarıya eşdeğer rezonansa girmesiyle sağlandığı söylenir.

Su arama işleminde dal veya bakır çubuk kullanma, işleminde bu konuda kabiliyeti olan insanlar tarafından yapılabilmektedir. Kendini tamamen elindeki çubuğun etkisine ve hareketinin bırakmak önemli ölçüde açık zihinli olmayı gerektirmektedir. Bazı insanlar doğası gereği diğer insanlardan bu konuda çok daha başarılıdır. Radyestezist yönteminde çok küçük enerji farklılıklarına dikkat etmesi geren uygulayıcı insan bunları sezgisel çubuğunun hareketindeki değişiklikler vasıtasıyla tanıyabilmektedir. Radyestezist yöntemini uygulayabilmenin şartı bu yeteneklerle doğmuş olmaktan ve bu kabiliyetin farkına varıp onu geliştirmesinden kaynaklanır. Hassas manyetik kuvvetler bünyemizi etkiler bu etkilenme sinir sisteminin kontrolü dışındaki şeyler yapmasına neden olur. Vak’aların çoğunda sinirsel kontroldeki bu değişimler insan vücudunu etkiler ve tuttuğu çubuğun hereketine neden olur.

Son olarak Radyestezist yöntemi bilimsel olarak kanıtlanmış ve uygulanan bir yöntem değildir. Bundan daha önemlisi bu yöntemi uygulayarak su arama işlemi yapan kişilerin ne kadar doğru söylediğini anlamak mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı en kesin çözüm bilimsel yöntemlere başvurmaktır.

Çünkü Bilimsel olarak böyle birşey kanıtlanamamıştır.

Telefon : 0532 359 09 82