denizli su arama 1
Denizli Su Arama

Denizli Su Arama

Denizli su arama ve bulma hizmetleri mutlaka bilimsel yapılmalıdır. Bu iş oldukça tecrübe ve teknoloji gerektiren bir iştir. Jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi olmadan lütfen su arama yapıp zamanınızı ve etütsüz sondaj yaparak paranızı riske atmayın. Gereksiz yere süre ve para harcamanıza neden olacaktır. Paranızı çöpe atmak istemiyorsanız her zaman için jeofizik mühendisleri tarafından, Denizli etkili su arama cihazlarını kullanan firmalara güvenmeniz doğru bir tercih olacaktır.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Su Kuyusu

Öncelikle Denizli yer altı suları farklı yüksekliklerde olabilir yada belirli bölgelerde yapılan su sondajında ise hiç su bulunamayabilir.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Su Bulma

Doğrusu Denizli Bizler sizin için en doğru noktayı buluyoruz.
Denizli Su arama, uzmanlık gerektiren ve bilimsel yöntemler kullanılarak yapılması ihtiyaç duyulan bir çalışmasıdır.

Denizli Su Arama Yöntemleri

genellikle halk arasında kullanılan bir tabirdir. Bunun yanında Denizli Jeofizik Etüt, Denizli Su Etüdü, ya da Denizli Jeofizik Rezistivite Etüt tanımları da kullanılmaktadır. Bu çalışmalar belirlenmiş bir alan üzerinde yer altındaki suyun tespitine yönelik bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

Denizli Su arama genellikle yer altına elektromanyetik sinyaller gönderilerek alınan ölçümler belirli formüller kullanıldıktan sonra kağıda dökülüp, kayaçların önceden belirlenmiş sabit elektrik geçirimlilik değerleri ile karşılaştırmalar yapılarak arazinin yapısı hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktır.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Zemin Etüdü Yapılırken Hangi Parametreler Saptanır?

 1. Taşıma gücü
 2. Oturmacılık
 3. Zemin emniyet gerilmesi
 4. Zemin hakim titreşim periyodu
 5. Sismik kayma dalgası ve sıkışma dalgası
 6. Zemin ivme spektrum katsayıları
 7. Olası bi depremde inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi
 8. Dinamik elastik parametreler
 9. Denizli Yeraltı suyu seviyesi
 10. Yerel zemin sınıflanması

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

su bulmaÖrneğin Denizli su arama esnasında.Denizli Böylelikle o bölgede su bulunduğu şeklide yorum yapılabilmektedir. Aynı yöntemle yer altındaki boşluklar, petrol ve gaz gibi diğer faktörlerde elektriğin hızlı iletilmesine sebep olabilmektedir. Denizli Gelişim Yer Bilimleri; Denizli Maden arama , Denizli Zemin etüt , Denizli Su arama firmaları arasında her zaman getirdiği yeniliklerle sektöründe öncü firma oluştur.

Denizli Zemin Etüt

Etüt çalışması, toprak yapısının jeolojik değerlerini tespit etmek ve bu bilgiler ışığında arazinin dinamik davranışını değerlendirmek için yapılır. Denizli Zemin etüt ile zamanla zeminde yaşanabilecek toprak kayması, göçükler ve deprem esnasında zeminin vereceği tepki gibi gibi doğal olayların önceden öngörülmesine ve tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapmak için önemlidir. Denizli Herhangi bir arsada yapılacak binanın özellikleri zeminin durumuna bakılarak karar verilmelidir. Denizli Eğer zenin durumu incelenmeden veya zemin etüt işlemi yapılmadan inşaat çalışmalarının başlaması durumunda zamanla binanın basıncına bağlı olarak, kaymalar ve göçükler oluşabilir.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Garantili Zemin Etüdü

Deprem esnasında ise binanın daha kolay yıkılması ile sonuçlanabilir. Denizli Zemin etüt işlemi, zemine yukarıdan basınç uygulandığında yer altındaki fiziki durumun bu basınca vereceği tepkiyi ölçmek için yapılan çalışmalara denilmektedir. Yer altındaki tabakaların konumlarını, durumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, yoğunluklarını, derinliklerini, elektrik öz direnç değerlerini, sismik hızlarını, yeraltı sularının derinliğini, ivmesini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem esnasında gösterecekleri tepkileri, öngörmek için yapılan incelemelere ve etütlere Denizli ZEMİN ETÜTLERİ denir.

Denizli Maden Arama

Bilimsel teknik yöntemlerle varlığı saptanan yeraltı Denizli jeoloji yapısı ve doğal zenginliklerin daha kesin bir şekilde belirlenebilmesi için nitelik ve nicelikleri bakımından boyutlarının araştırılması ana ilkesidir.Bugün yapılaşma öncesinde.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Garantili Su Bulma

Bu çalışmalar zemin etüt raporu düzenlenerek sonuçlandırılır

Denizli Zemin etüdü raporu ile, inşaatın yapım işlemine geçmeden projelendirme aşamasında büyük bir öneme sahiptir.
Denizli Zemin etüt raporu deprem esnasında zeminde oluşan yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, yapılacak inşaatın bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve özelliklerde yapılması için bilgi verir.

Denizli Yeraltı Su Bulma

Zemin Etüdü;

Zemin etüdü firmaları özelliklerine ve aranan bölgeye göre çeşitli tekniklerle çok farlı yöntemler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en çok kullanılan Jeofizik yöntemlerdir. Diğer yöntemler ise;
Denizli Sismik etüt, Denizli Rezistivite, Denizli Micro Tremör, Denizli Bina İçi Zemin sondajı, ve
Denizli Georadar olarak söylenebilir.

Denizli Yeraltı Su Arama

Su kuyusu tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür Denizli jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik öz dirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliği ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacıyla yapılan Denizli etütlere zemin etütleri denir .

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Zemin Etüdü Neden Yapılır ?

Denizli Zemin etüdü proje yapılacak sahanın zemin olarak taşıma kapasitesi aşmamak ani ve fazla oturma gerçekleştirmemek ve rezonansa girmemesi için zemin üzerinde ve laboratuarlar da yapılan deneylerin sonucuna göre hesaplanan raporlardır. 1999 depremi sonrasında yaşanan can ve mal kayıplarına yanlış konutlaşmanın sebep olduğu görülmüştür. Burada yapılan kaçak yapılar , yanlış zeminlere , arazilere yapılan konutlar yıkılmış ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. 1999 depremi sonrasında çıkan deprem yönetmeliğine göre ; yapıların yapılacağı arazi ve arsalarda zemin etüt çalışmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmalar neticesine göre ise arazinin hangi yapı türüne uygun olup olmadığı görülür. Günümüzde de zemin etüdü önemini korumaktadır.

Denizli Zemin Etüdü Nasıl Yapılır ?

Öncelikle zemin etüdü yapılarak arazi incelenir. Denizli Arazinin jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenir. Sonrasında Denizli sondaj ve Denizli jeofizik çalışmaları yapılır. Bu çalışma esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi ve zemin profili özellikleri saptanır. Yeraltı yapıları incelenir.

Denizli Su Arama Bulma

Öncelikle bir arazi satın almadan yapılması gereken en önemli durumlardan birisi alınacak arazinin su durumunun kontrol edilmesidir. Denizli Su arama profesyonel jeofizik mühendislerimiz tarafından arazi ve ofis ortamında tecrübeye dayanarak verileri yorumlamadan geçmektedir.

Denizli Rezistivite (DES) Yöntemi

Denizli Sahadaki mühendislerimiz su aramak için gerekli veriyi öncelikle bölgedeki jeolojik yapıyı inceleyerek sonra,
Denizli Elektrik Özdirenç Yöntemi “DES” , yeryüzündeki belirli bir noktadan yer içerisine büyüklüğü bilinen bir akımı vermek ve kullanılan elektrot dizilimi vasıtasıyla yer içerisinde oluşan gerilim farkını saptamak şeklinde uygulanır.
Denizli Sonuçta, arazide uzaklığın değişkeni olarak ölçülen özdirenç ayrılıklarının yarattığı derin görünür özdirenç (pa)eğrilerinden yararlanmak suretiyle yeraltındaki jeolojik yapı tanımlayarak, sahadaki mühendislerimizin su verebilecek yapının bulunmasını sağlamaktadır.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Su Çıkartma Sondajı

DenizliTarla, bağ ve bahçenizde su ararken bu hususlara dikkat edin;
Bunlar;
1. Açılacak kuyunun arama belgesi olması
2. Açılacak kuyunun jeofizik raporu olması
3. Açılacak kuyunun tecrübeli Denizli sondör tarafından açılması.

Denizli Su Arama Belgesi

Denizli Açılacak olan kuyunuza gerek elektrik aboneliği için gerekse yasalara uymak için ruhsat almanız önemlidir. Denizli Oysaki açılırken yada açtıktan sonra ihbardan yada başka yollardan yakalanılması durumunda cezai işlem vardır. Denizli Daha da önemlisi yakın komşunuzun sizin ruhsatlı kuyunuzun yakınına sizin suyunuzu etkilemeyecek şekilde kuyu açabilmektedir, aynı zamanda da ruhsatsız kuyuları da etkilediği için kapata bilecektir.

Denizli Jeofizik Raporu

Denizli Sahada tecrübeye ve mekaniğe dayalı olan jeofizik raporunun önemi iş başlangıcında su olabilecek yapıya rastlanma sonucu zeminin sertliğini ve 20 m gibi sapma olarak su olabilecek yapının konumunu vererek oluşacak masrafın ve ücretin hesaplanmasını sağlar.
Denizli Tecrübeli Sondör
Denizli Suyu açan kişinin zemine sondaj yapma esnasında suyu kaçırma ihtimali vardır, aynı zamanda kuyu temizliğini iyi beceremeyen Denizli sondör olan suyun çıkmasını engeller yada daha az akmasına sebep olur.

Denizli Su Kuyusu

Ekibimiz gerekli izinleri ve bilgileri almak kaydı ile bütün bu süreçte sizi hiçbir şekilde yormaz işlemlerin en hızlı ve en ideal şekilde gitmesini sağlamaktadır.
Denizli Kuyu açıldıktan sonra temizliğin yapılması ve çıkan suyun incelenmesi yapılır. Son işlem olarak da kullanma ruhsatını sizlere teslim ederiz.

HEMEN ARA : 0332 606 0 555

Denizli Arazide Su Arama, Denizli Arazide Su Bulma, Denizli Çubukla Su Bulma, Denizli Jeoloji Mühendisi, Denizli Jeofizik Mühendisi, Denizli Yeraltı Su Bulma, Denizli Yeraltı Su Arama, Denizli Sondaj